Skiciyiz.Biz

Skiciyiz.Biz (http://www.skiciyiz.biz/index.php)
-   Palandöken - Erzurum (http://www.skiciyiz.biz/22-palandoken-erzurum-forumu.html)
-   -   gondol – lift tesisinin alt istasyon binası yap-işlet-devret modeli ile 10 (on) yıl süre ile alt kiracıya verilecektir (http://www.skiciyiz.biz/gondol-8211-lift-tesisinin-alt-istasyon-binasi-yap-islet-devret-modeli-ile-10-on-yil-sure-ile-alt-kiraciya-verilecektir-168.html)

CTE 2 December 2008 05:54

gondol – lift tesisinin alt istasyon binası yap-işlet-devret modeli ile 10 (on) yıl süre ile alt kiracıya verilecektir
 
Yawas yawas Universiade calismalari basliyor herhal. Bu duyuruya göre Ocaktan itibaren 8 ay sonra alt gondol we lift calismasi bitmis olacak. Yani seneye yetisiyor.

DUYURU

Mülkiyeti Erzurum İl Özel İdaresine ait olan, Türkiye Kayak Federasyonu olarak, bedeli karşılığında kiracı olarak işletmecisi olduğumuz, Erzurum merkez Hınıs boğazı Palandöken kayak merkezinde bulunan gondol – lift tesisinin alt istasyon binası yap-işlet-devret modeli ile 10 (on) yıl süre ile alt kiracıya verilecektir. Aşağıda genel şartları belirtilen hususta, ilgilenen kişilerin federasyonumuza tüm avan projeleri ile birlikte 17 Ocak 2008 tarihine kadar müracaatları duyurulur.


1. Gondol-lift alt istasyon binası sökülerek yerine aynı alanda yeni bir tesis yapılacaktır.
2. Yapılacak olan bütün yenileme, tesis ekleme ve inşaat işleri projelendirilecektir.
3. Yapılacak olan projeler, Türkiye Kayak Federasyonunun onayı alındıktan sonra, inşaat ruhsatı alınmak üzere ilgili makamlara onaya sunulacaktır.
4. Projeler, T.C Bayındırlık ve İskân Bakanlığı teknik şartnamelerine ve Türk Standartları Enstitüsü tanımlarına uygun olacaktır.
5. Proje mimari olarak, 2011 dünya üniversiteler kış oyunlarının yapılacağı yer olarak düşünülerek yapılacaktır.
6. Projede, gondol-lift alt istasyon tesisinin teknik çalışma şartları, emniyetli çalışma şartları göz önünde bulundurulacaktır.
7. Projeye esas olacak roleve projelerinin yapımı, arazi yapısı hakkında bilgilere ulaşılması, plankote çıkarılması, zemin özelliklerinin belirlenmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.
8. Statik projelerde bölgenin kendine has deprem yönetmeliği şartları, kar yükü şartları, olası sel ve çığ ihtimalleri göz önünde tutulmalıdır. Proje hesaplarında bu hususların ele alındığı ispat edilmelidir.
9. Statik projede beton olarak kesinlikle hazır beton kullanılmalıdır.
10. Statik projede demir donatısı ve çelik imalatlarda kullanılacak malzemenin Türk standartlarına uygun olarak seçilmesi gerekmektedir.
11. Statik proje yapılırken, gondol lift üzerindeki döşeme veya çatısının kriş açıklığının en az mevcut kadar olması gerekmektedir.
12. Mimari projeler yapılırken, federasyonca bulunması istenen mahal ve mekânlar mutlaka göz önüne alınacaktır. İdarenin proje onayı sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
13. Federasyon istekleri aşağıdaki gibidir:
a. Gondol-lift istasyonu salonu: Büyüklüğü en az mevcut kadar olmalıdır. Giriş ve çıkışlar elektronik geçiş kontrollü olmalıdır. Yeterince yüksek olmalıdır. Eğer tabii havalandırma yeterli değil ise, havalandırma sağlanmalıdır. Aydınlatma yeterli olmalıdır. Salondan zemin kirini, kar ve suyunu tahliye edecek tesisat ve donanım konulmalıdır. Zemin her türlü hava şartında insan emniyetini sağlayacak şekilde planlanmalıdır.
b. Altı (6) adet mağaza yeri : Zemin veya zeminden yarim kat yüksekte 6 adet mağaza projelendirilmelidir. Mağazalar, 1. kayak kiralama yeri 2 . kışlık sarf malzeme satış yeri 3. mini market 4. hediyelik eşya satış yeri 5. federasyon bürosu 6. rezerve dükkan olarak planlanmalıdır.
c. Gondol-lift servis alanında bir adet büfe yapılması: Günlük en az 300 kişiye satış yapacak, hazır yiyecek ve içecek satışının yapılacağı bir büfe yapılması. Büfenin gondol giriş çıkışlarına yakın bir nokta olarak seçilmesi gerekmektedir.
d. Restaurant ve kutlama yeri: Gerektiğinde 400 sporcunun toplanabileceği bir kapalı alanı olan restaurant, toplantı odası, sinema salonu gibi çok fonksiyonlu bir mekan yapılması.

14. Malzeme secimi, inşaatın yapımı ve kontrolü:

a. İnşatta kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına uygun olmalıdır. İnşaatın yapımında kesinlikle 1 mühendis şantiye şefi sorumlusu olarak bulunmalıdır. İnşaatın yapımı kanun gereği olan kontrol teşkilatlarına veya denetim firmalarına denetlettirilecektir. Federasyon iş başlamadan bu yönde ki şartlarını yükleniciye bildirecektir.
b. Binanın dış cephesinin su basman seviyesinin doğal taş kaplama olması, üst kısımlarının ise, dayanıklı, işletme ve çevre şartlarına uygun, ısı izolasyonu sağlanarak yapılması gerekmektedir.
c. Bina çatısı çardak seklinde veya tedbirleri alınmış gezilebilir teras seklinde olmalıdır. Isı ve su izolasyonu yapılmış olmalıdır. Çevrede ki insanların sağlığına kötü etki yapmayacak çatı suyu tahliye sistemleri seçilmelidir.
d. Binanın karkası betonarme veya çelik betonarme karışık olmalıdır. Kullanılacak beton ve çelik Türk Standartlarına uygun olmalıdır.
e. Binanın zeminleri seramik veya benzeri bir malzemeden ancak kaymaz özellikli yüzey yapısında olmalıdır.
f. Binanın merdivenleri kaplama seramik veya doğal taş olabilir. Ancak kaymaz yüzeyli olması gerekmektedir.
g. Binanın her kısmında eğer doğal havalandırma yeterli değilse, yeterli havalandırma sağlanacak sistem yapılmalıdır.
h. Binanın elektrik tesisatı TSE ye uygun malzemelerden seçilmelidir. Ayni zamanda bütün elektrik tesisatı suya dayanıklı kablo ve borulamadan yapılmalıdır. Elektrik kontrol panolarında su etkisinden meydana gelecek kaçaklarda devreyi kapatan roleler konulmalıdır. Çevre aydınlatması bina kayak pisti üzerinde olduğundan bütün ebatlarıyla binayı gösterecek şekilde olmalıdır. Mekânlarda kullanılacak priz ve anahtarlar ile aydınlatma elemanları suya dayanıklı malzemelerden seçilmelidir. Binanın elektrik ihtiyacının karşılanacağı yer idare tarafından gösterilecektir. Bu yer eğer 30 m den daha uzak bir noktada olursa, bağlantı yapmak için gerekli olan işlemler yapılacaktır.
ı. Isıtma tesisatı yerin kış hava şartlarına uygun seçilmelidir. Su ve kanalizasyon tesisatı dona dayanıklı olmasını sağlayacak malzeme ve sistemlerden seçilmelidir. Atıkların organizasyonu için idare valilik nezdinde yükleniciye yol gösterecektir.
j. Yüklenici binadaki bütün yangına karşı gerekli tedbirleri alacaktır.
k.Yüklenici yapım aşamasında gondol-lift tesisinde inşaat işlerinin yürütülmesinden meydana gelebilecek zararları yok etmek için çalışacaktır. Eğer böyle bir zarar olursa sonuçlarını düzeltmek yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

15. İşin Süresi, Riskler vb.

a. Projelendirme ve onaylatma suresi: Sözleşmenin yapılmasından itibaren en geç 1 ay içerisinde tüm uygulama projeleri bitirilip, federasyonun onayına sunulacaktır. Federasyonun onayını 1 ay içerisinde vermesiyle birlikte, inşaat izin ruhsatı alınacaktır.
b. İnşaat ve montaj işlerinin başlaması ve bitmesi izin ruhsatının alınmasından itibaren proje onayından itibaren 8 aylık bir süredir.
Söz konusu tesis, ek tesis vb binanın idareye teslimine kadar ki bütün riskleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici bu riskleri isterse herhangi bir sigorta kurumuna devredebilir.

16. Sözleşme imza aşamasında yüklenici ile federasyon arasında cezai müeyyideler ve diğer idari şartlar yazılacaktır.
17. İşi yapmaya istekli şahıs veya şirket veya şirket ortakları kendi bünyelerinde bu işleri yapıp yürütmeye ehil kişilerin isim, soyadı, eğitim, tecrübelerini gösterir tablolarını, bu kişilerle şirketlerin alakasını gösterir bilgileri, vergi ve sigorta borcu olmadığı yazısı ve banka referans mektubunu federasyona sunacaklar, federasyon gerekli gördüğünde ek belge talebinde bulunacaktır. Federasyon yüklenici secimi yaparken bu bilgileri de göz önünde bulunduracaktır.

Yayın Tarihi: 02.01.2007
Türkiye Kayak Federasyonu

CTE 27 March 2009 03:09

2. İhale konusu hizmet işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :

I) Palandöken bölgesi
1. Liftler (3 adet çeşitli uzunlukta ve özellikte)
2. Kar yapma sistemi ve gölet
3. Sabit yapılar
a) Bakım,kayak kiralama ve kafe binası toplam 729 m²
b) Bakım binası toplam 712 m²
4. Geçici yapılar (seyirci çadırı 30*15mt) 3 adet
5. Ada içi yol ve otopark düzenlemeleri
6. Yarış pisti düzenlemeleri (halfpipe pisti)
II) Konaklı bölgesi
1. Liftler (4 veya 6 adet çeşitli uzunlukta ve özellikte)
2. Kar yapma sistemi ve gölet
3. Sabit yapılar
a) Hizmet binası toplam 4467 m²
b) Bakım binası toplam 1776 m²
c) Kayak okulu toplam 1024 m²
d) Mutfak-yemekhane toplam 965 m²
4. Geçici yapılar
a) Seyirci çadırı (30*15mt) 2 adet
b) Yönetim çadırı (30*15mt) 1 adet
c) İlk yardım çadırı (12*24mt) 1 adet
d) VIP çadırı (14*18mt) 1 adet
e) Medya çadırı (30*15mt) 1 adet
f) Sporcu çadırı (6*16mt) 2 adet
5. Ada içi yol ve otopark düzenlemeleri
6. Yarış pisti düzenlemeleri
_________________________________________
2. İhale Konusu İş ve Niteliği : Erzurum ili Palandöken dağı Konaklı kayak merkezi planında AM-401 no lu paftada Lift A ile belirlenen güzergaha 4 (dört) kişilik iskemleli, tek halatlı, otomatik ayrılabilen klemensli telesiej tesisi için aşağıdaki özelliklerde mal ve hizmet alımı.
Hat boyu: 1.187 m
Eğimli boyu: 1.202 m
Alt istasyon kotu: 2.318 m
Üst istasyon kotu: 2.511 m
Kot farkı: 193 m
Eğim: % 16
Kapasite: 1200 kişi/saat
Sistemin çalışma yönü: saat yönü
_________________________________________
2.İhale Konusu İş ve Niteliği : Erzurum ili Palandöken dağı Konaklı kayak merkezi planında AM-403 no lu paftada Lift C ile belirlenen güzergaha 4 (dört) kişilik iskemleli, tek halatlı, otomatik ayrılabilen klemensli telesiej tesisi için aşağıdaki özelliklerde mal ve hizmet alımı.
Hat boyu: 1.690 m
Eğimli boyu: 1.714 m
Alt istasyon kotu: 2.485 m
Üst istasyon kotu: 2.772 m
Kot farkı: 287 m
Eğim: % 17
Kapasite: 2400 kişi/saat
Sistemin çalışma yönü: saat yönü
_________________________________________
2.İhale Konusu İş ve Niteliği : Erzurum ili Palandöken dağı Konaklı kayak merkezi planında AM-404 no lu paftada Lift D ile belirlenen güzergaha 4 (dört) kişilik iskemleli, tek halatlı, otomatik ayrılabilen klemensli telesiej tesisi için aşağıdaki özelliklerde mal ve hizmet alımı.
Hat boyu: 1.705 m
Eğimli boyu: 1.767 m
Alt istasyon kotu: 2.435 m
Üst istasyon kotu: 2.898 m
Kot farkı: 463 m
Eğim: % 27
Kapasite: 2400 kişi/saat
Sistemin çalışma yönü: saat yönü
_________________________________________
2.İhale Konusu İş ve Niteliği : Erzurum ili Palandöken dağı Konaklı kayak merkezi planında AM-406 no lu paftada Lift F ile belirlenen güzergaha 4 (dört) kişilik iskemleli, tek halatlı, sabit klemensli telesiej tesisi için aşağıdaki özelliklerde mal ve hizmet alımı.
Hat boyu: 708 m
Eğimli boyu: 764 m
Alt istasyon kotu: 2.851 m
Üst istasyon kotu: 3.139 m
Kot farkı: 288 m
Eğim: % 41
Kapasite: 1800 kişi/saat
Sistemin çalışma yönü: saat yönü
_________________________________________
2.İhale Konusu İş ve Niteliği : Erzurum ili Palandöken dağı Hınıs boğazı kayak merkezi planında SM-401 no lu paftada Lift A ile belirlenen güzergaha 4 (dört) kişilik iskemleli, tek halatlı, otomatik ayrılabilen klemensli telesiej tesisi için aşağıdaki özelliklerde mal ve hizmet alımı.
Hat boyu: 1.456 m
Eğimli boyu: 1.501 m
Alt istasyon kotu: 2.212 m
Üst istasyon kotu: 2.486 m
Kot farkı: 274 m
Eğim: % 19
Kapasite: 2000 kişi/saat
Sistemin çalışma yönü: saat yönü
_________________________________________
2.İhale Konusu İş ve Niteliği : Erzurum ili Palandöken dağı Hınıs Boğazı kayak merkezi planında SM-402 no lu paftada Lift B ile belirlenen güzergaha 4 (dört) kişilik iskemleli, tek halatlı, otomatik ayrılabilen klemensli telesiej tesisi için aşağıdaki özelliklerde mal ve hizmet alımı.
Hat boyu: 648 m
Eğimli boyu: 675 m
Alt istasyon kotu: 2.469 m
Üst istasyon kotu: 2.646 m
Kot farkı: 177 m
Eğim: % 27
Kapasite: 1800 kişi/saat
Sistemin çalışma yönü: saat yönü
_________________________________________
2.İhale Konusu İş ve Niteliği : Erzurum ili Palandöken dağı Hınıs Boğazı kayak merkezi planında SM-403 no lu paftada Lift C ile belirlenen güzergaha 4 (dört) kişilik iskemleli, tek halatlı, otomatik ayrılabilen klemensli telesiej tesisi için aşağıdaki özelliklerde mal ve hizmet alımı.
Hat boyu: 1.085 m
Eğimli boyu: 1.173 m
Alt istasyon kotu: 2.545m
Üst istasyon kotu: 2.978 m
Kot farkı: 433 m
Eğim: % 41
Kapasite: 1800 kişi/saat
Sistemin çalışma yönü: saat yönünün tersi

Palandökende yapılacak mekanik tesisleri merak ettim ve bu ihale dosyalarına ulaştım. Yapılacak olan otomatik ayrılabilen klemensli telesiej tesisleri Kuşaklıda çalışan hızla giden sandalyelerin iniş ve biniş yerlerine gelince halattan ayrılarak yavaşladığı sistemler. Bu tesislerde max. kapasite 4000 kişi / saat, azami sürüş hızı 5.6 m. / sn., azami sandalye kapasitesi 8 kişi.
İlgime ceken baska bir konuda zirve 3.139 m.de yer alacakmışki iyi yukseklik. Su andada Ejderin zirvesi sanırım 3.176m.de ancak surekli kapalı oluyormus. Mevcut kurulu tesislerde:
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ LİFT VE PİSTLER
İSİM TİP KOT FARKI UZUNLUK KAPASİTE
GONDOL TELE CABİN 1165 m 3200 m 1500p/h
BEDEN TERBİYESİ CHAİR LİFT 1200 m 3237 m 300p/h
BAĞLANTI LİFTİ CHAİR LİFT 45 m 840 m 900p/h
ACEMİ LİFTİ CHAİR LİFT 42 m 320 m 900p/h
BABY LİFT TOW-BAR 25 m 200 m 300p/h
TELESKİ TOW-BAR 100 m 800 m 650p/h
GÜNEY LİFTİ CHAİR LİFT 487 m 1528m 800p/h
VADİ LİFTİ CHAİR LİFT 225 m 1200 m 800p/h
EJDER LİFTİ CHAİR LİFT 597 m 1778 m 938p/h
SNDW TUBİNG KAR BOTU 47 m 350 m 180 p/h

Emir 27 March 2009 09:42

hani en uzun pistler ordaydı? bir kuşaklı bile yok palandökende?

sygnylmz 27 March 2009 10:06

Birbirine bağlanan pistler var sanırım Emir.

Emir 27 March 2009 10:11

in bin in bin nereye kadar =)

Riverwind 27 March 2009 11:45

yok iki kademeli oranin en yuksek seviyeye cikisi sonrasinda ise in in bitmior palandokenden erzurumu izleyerek


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 15:28 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.